ul. Zjednoczenia 92 ul. Działkowa 2A ul. Dworcowa 20
Dowóz: 663 314 508 Dowóz: 661 823 368
Kuchnia na ul. Działkowa 2A w soboty będzie nieczynna.
Telefon: 785 591 887